ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍន៌លើគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះវិស័យការងារគឺជាវិស័យមួយដែលកំពុងរីកចំរើនជាងគេតាមរយះការករកើតស្ថាប័នជាច្រើន។ ក្នុងនោះស្ថានប័នឯកជនភាគច្រើនដែលមានដូចជា ក្រុមហ៊ុន អង្គការគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់បរទេស។ ស្ថាប័នទាំងនោះមានប្រភពមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក សហភាពអឺរ៉ុប ចិន ជប៉ុន កូរ៉េ ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៌ និងបណ្តាប្រទេសដ៏ទៃទៀតក្នុងពិភពលោក។ ការងារក្នុងប្រទេសកកម្ពុជា ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាចំពោះតំណែងធំៗដែលមានដូចជា អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកជំនាញការ សុទ្ធតែមានតំរូវការបុគ្គលិកបរទេស។ ជាទូទៅសំរាប់ភាសាទំនាក់ទំនងដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងស្ថាប័នទាំងនោះគឺភាសាអង់គ្លេស។ នៅក្នុងការធ្វើការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាគោលទាំងការនិយាយប្រចាំថ្ងៃ ក៏ដូចជាការសេរសេរងកសារ និង របាយការណ៌ផ្សេងៗ។ គេហទំព័រការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងប្រាប់លោកអ្នកអំពីតំរូវការការងារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន និងការត្រៀមខ្លួនសំរាប់ទទួលបានការងារដែលលោកអ្នកចង់បាន។

គុណសម្បត្តិ៥យ៉ាងដើម្បីក្លាយជាសមាជិកក្រុមដែលល្អ...

ការធ្វើការងារជាក្រុមគឺជាការពាំនាំទេព្យកោសល្យបុគ្គលម្នាក់ៗមកដាក់បញ្ចូលគ្នា និង ធ្
August 7th, 2015

១០សំណួរដែលត្រូវបានគេសួរញឹកញាប់នៅក្នុងការសំភាសន...

អ្វីដែលល្អបំផុតដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើមុនពេលទៅសំភាសន៍ការងារគឺត្រៀមចំលើយរបស់លោកអ្នកអោ
August 7th, 2015

វិធីសាស្ត្រដើម្បីមានភាពរីករាយនៅពេលធ្វើការ...

យោងទៅតាមការសិក្សា, គេឃើញថាបុគ្គលិកមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលធ្វើការមានចំនួនពីរភាគបីនៅលើ
August 7th, 2015

ការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង...

ការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងគឺប្រៀបដូចជាដំណើរការពេញមួយជីវិតមួយដែលពួកគេប្រើប្រាស់​​សម្ថតិភ
August 7th, 2015

វិធីសាស្រ្តជំរុញខ្លួនឯងអោយខិតខំធ្វើការកាន់តែខ្...

ដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យវាតែងតែមាននូវអាថ័កំបាំងមួយ ហើយអាថ៏កំបាំងនោះគ្មានអ្វីក្រ
August 7th, 2015

វិធីសាស្ត្រក្នុងការសរសេរ CV អោយជោគជ័យ...

មានគំរូនៃការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខប ជាច្រើនបានបង្ហោះលើបណ្តាញអ៊ីធឺណេតគ្រប់ទីកន្លែង
August 7th, 2015